Home

Welkom bij Bouwkostenindex

BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype uit de website van BouwkostenKompas.

Meer over Bouwkostenindex

Banner_header

Eigen indexen genereren

Met bouwkostenkompas is het mogelijk tabellen met indexcijfers te genereren voor meer dan 1.250 bouwtypen en groepen waarbij het tevens mogelijk is om de peildatum aan te passen.

Generate own index

Banner_header

Kwartaalreport

Ieder kwartaal publiceert bouwkostenindex een report met indexcijfers voor de verschillende gebouwgroepen (Woningbouw, Utiliteitsbouw, GWW, Parkeren en Sloop).

Download Quarter reports

Banner_header

Trends

Bouwkostenindex analyseert de trends binnen de bouwkostenmarkt en geeft hiervan een beoordeling vanuit de aanbestedingsresultaten van dat afgelopen kwartaal.

More about costs Trends

Banner_header

Aanbestedingsindex

Vanuit de aanbestedingreseultaten analyseert bouwkostenindex het verschil tussen de bouwkostenindex en de markt hetgeen resulteert in een aanbestedingsindex.

Meer over Aanbestedingsindex

Banner_header

Onbeperkt toegang

Met een abonnement op bouwkostenindex krijgt u onbeperkt toegang tot de indexcijfers van de geabonneerde databases.

Bestel Bouwkostenindex

Banner_header
1 2 3 4 5 6

Bouwkostenindex

About Bouwkostenindex


BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype van de website van BouwkostenKompas. De verschillende gebouwtypen worden gecategoriseerd in diverse sub- en hoofdgroepen. Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index voor woningbouw berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.

Klik hier voor meer informatie

Trend (Q3-2015)


Verder herstel

Ook in het derde kwartaal gaat het herstel van de bouwmarkt verder. In 2015 is er een duidelijke bodem bereikt in de bouwmarkt na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen continue een relatieve daling doormaakten. De bouwkostenindex laat al enige tijd een constante verbetering zien, die momenteel nog wordt afgevlakt door de lage olieprijs en in het derde kwartaal door de onzekerheid van stagnatie van de Chinese economie. De aanbestedingsresultaten laten daarnaast steeds minder vaak een (voor de opdrachtgever) voordelig resultaat zien; alleen kleine projecten geven nog een voordeel. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat er aan het einde van 2015 over het algemeen geen aanbestedingskortingen meer zullen worden gegeven en er bij langlopende projecten weer rekening gehouden dient te worden met een plus om prijsstijgingen tijdens de bouw af te kopen.

Aan de opbrengstenkant zorgen de lagere hypotheekrente en het stijgende consumentenvertrouwen voor een groeiende vraag naar woningen. Hiermee beginnen de verkoopwaardes van de woningen ook weer te stijgen. De kantorenmarkt heeft het nog steeds moeilijk – met uitzondering van Amsterdam staan er in heel Nederland nog steeds veel m² kantoren leeg, wat de huuropbrengsten en de beleggerswaarden drukt.

Demovideo

Klik hier voor een grotere video.